Цінності

Природний заповідник "Ґорґани" є природним еталоном недоторканої діяльністю людини центральної частини Українських Карпат і містить єдиний масив пралісу релікту ранньоголоценового періоду - сосни кедрової -  європейської в Європі і світі. Він охоплює безперервним масивом три кліматичні зони і п‘ять вертикальних ступенів пралісової, реліктової і ендемічної рослинності, біотопів і популяцій тваринного світу. Заповідник містить єдину  неперервну у горизонтальному і вертикальному розміщенні смугу п‘яти субформацій пралісів і демонструє стадії розвитку первинної рослинності з раннього голоцену. На кам‘янистих розсипах збереглися одні із найстійкіших польодовикових поселень реліктової сосни звичайної і берези темної. У Ґорґанах відомі найбільші осередки реліктової дендрофлори і відшарувань материнських порід, які мають наукове значення для вивчення історії розвитку рослинного покриву у польодовиковий період, дослідження динамічних тенденцій гірських і високогірних екосистем у зв'язку із зміною кліматичних умов.ПРАЛІСИ

Сосна кедрова європейська - Pinus cembra Linnaeu

Унікальністю території заповідника є висока збереженість природних лісів і пралісів, яких тут обліковано 67,5 і 46,0% від вкритих лісовою рослинністю земель заповідника. Праліси відзначаються непорушністю своєї природної структури.

 

 
ФАУНА

Восковик перев'язаний - Trichius fasciatus

На території заповідника поширені 45 видів ссавців, птахів - 135, земноводних - 9, плазунів – 6, риб – 12, круглоротих – 1.

 

 
ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ

Арніка гірська - Arnica montana

У заповіднику домінує лісова рослинність. У її складі панують хвойні ліси , широколистяні ліси займають приблизно 1 % лісовкритих площ . Флора судинних рослин природного заповідника "Ґорґани" об’єднує 5 відділів, 79 родини, 266 родів та 451 вид.

 

 
ҐЕОГРАФІЯ

Ґреґоти - масивні пісковики ямненської і вигодської світ

Ґорґани займають центральну частину Українських Карпат і важкодоступні через дуже круті схили і кам'янисті розсипи. Заповідник охоплює схили гір від 710  до 1754 (г. Довбушанка) метрів над рівнем моря.